Výpověď z důvodu změny vlastníka

Při výpovědi z důvodu změny vlastníka potřebujete:

 • doloženou kopii velkého technického průkazu s přepisem nebo kopii kupní smlouvy
 • vyplněnou výpověď s podpisem a uvedením čísla účtu pro vrácení případného nespotřebovaného pojistného, popř. volně sepsaná výpověď s podpisem klienta

Vzor výpovědi ke stažení: 

Vše zaslat elektronicky nebo poštou na adresu:

První moravská brokerská společnost s.r.o.
Štefánikova 134/64
612 00 BRNO


Výpověď z důvodu uložení značek do depozita

Při výpovědi z důvodu uložení značek do depozita potřebujete:

 • doložená kopie velkého technického průkazu s tímto záznamem
 • vyplněnou výpověď s podpisem a uvedením čísla účtu pro vrácení případného nespotřebovaného pojistného, popř. volně sepsaná výpověď s podpisem klienta

Vše zaslat elektronicky nebo poštou na adresu:

První moravská brokerská společnost s.r.o.
Štefánikova 134/64
612 00 BRNO


Výpověď z důvodu fyzické likvidace vozidla

Při výpovědi z důvodu fyzické likvidace vozidla potřebujete:

 • doložená kopie velkého technického průkazu s tímto záznamem
 • vyplněnou výpověď s podpisem a uvedením čísla účtu pro vrácení případného nespotřebovaného pojistného, popř. volně sepsaná výpověď s podpisem klienta

Vzor výpovědi ke stažení: 

Vše zaslat elektronicky nebo poštou na adresu:

První moravská brokerská společnost s.r.o.
Štefánikova 134/64
612 00 BRNO


Výpověď z důvodu odcizení

Při výpovědi z důvodu odcizení vozidla potřebujete:

 • protokol o této skutečnosti vystaven Policií ČR (USNESENÍ)
 • vyplněnou výpověď s podpisem a uvedením čísla účtu pro vrácení případného nespotřebovaného pojistného, popř. volně sepsaná výpověď s podpisem klienta

Vzor výpovědi ke stažení: 

Vše zaslat elektronicky nebo poštou na adresu:

První moravská brokerská společnost s.r.o.
Štefánikova 134/64
612 00 BRNO


Výpověď ke konci pojistného období nebo ve lhůtě dvou měsíců od uzavření

Při výpovědi ke konci pojistného období nebo ve lhůtě 2 měsíců od uzavření potřebujete:

Podepsanou výpověď.

Vzory výpovědí ke stažení: 

Vše zaslat elektronicky nebo poštou na adresu:

První moravská brokerská společnost s.r.o.
Štefánikova 134/64
612 00 BRNO


Výpověď vozidel zaniklých v registru vozidel z důvodu polopřevodu k 30.6.2015

Při výpovědi potřebujete:

 • doložená kopie velkého technického průkazu se záznamem polopřevodu,
 • podepsanou výpověď a uvedením čísla účtu pro vrácení případného nespotřebovaného pojistného,  popř. volně sepsaná výpověď s podpisem klienta

Vše zaslat elektronicky nebo poštou na adresu:

První moravská brokerská společnost s.r.o.
Štefánikova 134/64
612 00 BRNO


Smrt registrovaného držitele vozidla

Při výpovědi z důvodu smrti registrovaného držitele vozidla potřebujete:

 • vyplněnou výpověď s podpisem dědice a uvedením čísla účtu pro vrácení případného nespotřebovaného pojistného, popř. volně sepsaná výpověď s podpisem dědice
 • smlouva lze vypovědět až po ukončení dědického řízení – doložená kopie Rozhodnutí o dědickém řízení

Vše zaslat elektronicky nebo poštou na adresu:

První moravská brokerská společnost s.r.o.
Štefánikova 134/64
612 00 BRNO


Zánik smlouvy z důvodu nesouhlasu se změnou pojistného na další pojistné období

Při výpovědi z důvodu nesouhlasu se změnou pojistného potřebujete:

Vyplněnou výpověď s podpisem.

Vzor výpovědi ke stažení: