Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group IČO: 47116617
INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka, IČO 28225619
Slavia pojišťovna a.s. IČO: 60197501
UNIQA pojišťovna, a.s. IČO: 49240480
Direct pojišťovna, a.s., IČO 25073958
Allianz pojišťovna, a.s. IČO: 47115971
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB IČO: 45534306
Pillow pojišťovna, a.s., IČO 04257111

ERV Evropská pojišťovna, a. s. IČO 49240196

Pojišťovna VZP, a.s. , IČO 27116913

Generali Česká pojišťovna a.s., IČO 45272956

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, IČO 03450872

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, a.s. IČO: 63998530
MAXIMA pojišťovna, a.s. IČO: 61328464