Změna údajů ve smlouvě

V případě jakékoli změny údajů smlouvy stačí informaci nahlásit kontaktním formulářem.

Kdy obdržím zelenou kartu?

Zelená karta na nové období se posílá cca 8 týdnů před výročím smlouvy hromadnou zásilkou přes Českou Poštu – postservis. Pokud zelenou kartu neobdržíte, kontaktujte nás a zašleme vám obratem novou.

Ztráta zelené karty – vystavení nové

Ztrátu zelené karty stačí nahlásit kontaktním formulářem, obratem vám zašleme novou.

Přepočítání pojistného na nové období

Ponížení pojistného – kontaktujte nás přes kontaktní formulář, žádost je předána na klientské centrum nebo obchodnímu zástupci, který se o klienta stará.

Mám vás kontaktovat při dopravní nehodě?

Ne. Kontaktovat musíte pojišťovnu uvedenou na vaší zelené kartě. Zpravidla je zde uvedeno i telefonní číslo na asistenční službu.

zelena-karta-vzor

Výpověď z důvodu změny vlastníka

Při výpovědi z důvodu změny vlastníka potřebujete:

  • doloženou kopii velkého technického průkazu s přepisem nebo kopii kupní smlouvy
  • vyplněnou výpověď s podpisem a uvedením čísla účtu pro vrácení případného nespotřebovaného pojistného, popř. volně sepsaná výpověď s podpisem klienta

Formulář ke stažení: 

Vše zaslat elektronicky nebo poštou na adresu:

První moravská brokerská společnost s.r.o.
Štefánikova 134/64
612 00 BRNO

Výpověď z důvodu uložení značek do depozita

Doložená kopie velkého technického průkazu s tímto záznamem, vyplněný formulář výpovědi s podpisem klienta a uvedením čísla účtu pro vrácení případného nespotřebovaného pojistného, popř. volně sepsaná výpověď s podpisem klienta.

Vše zaslat na adresu:

První moravská brokerská společnost s.r.o.
Štefánikova 134/64
612 00 BRNO

nebo přes elektronický formulář.

Výpověď z důvodu fyzické likvidace vozidla

Doložená kopie velkého technického průkazu s tímto záznamem, vyplněný formulář výpovědi s podpisem klienta a uvedením čísla účtu pro vrácení případného nespotřebovaného pojistného, popř. volně sepsaná výpověď s podpisem klienta.

Formulář ke stažení: Ukončení z důvodu zániku předmětu pojištění (likvidace, vyřazení vozidla)

Vše zaslat na adresu:

První moravská brokerská společnost s.r.o.
Štefánikova 134/64
612 00 BRNO

nebo přes elektronický formulář.

Výpověď z důvodu odcizení

Protokol o této skutečnosti vystaven Policií ČR (USNESENÍ), vyplněný formulář výpovědi s podpisem klienta a uvedením čísla účtu pro vrácení případného nespotřebovaného pojistného, popř. volně sepsaná výpověď s podpisem klienta.

Formulář ke stažení: 

Vše zaslat na adresu:

První moravská brokerská společnost s.r.o.
Štefánikova 134/64
612 00 BRNO

nebo přes elektronický formulář.

Výpověď ke konci pojistného období nebo ve lhůtě dvou měsíců od uzavření

Podepsaný formulář výpovědi.

Ke stažení:

Vše zaslat na adresu:

První moravská brokerská společnost s.r.o.
Štefánikova 134/64
612 00 BRNO

nebo přes elektronický formulář.

Výpověď vozidel zaniklých v registru vozidel z důvodu polopřevodu k 30.6.2015

Doložená kopie velkého technického průkazu se záznamem polopřevodu, klientem podepsaný formulář a uvedením čísla účtu pro vrácení případného nespotřebovaného pojistného,  popř. volně sepsaná výpověď s podpisem klienta.

Vše zaslat na adresu:

První moravská brokerská společnost s.r.o.
Štefánikova 134/64
612 00 BRNO

nebo přes elektronický formulář.

Smrt registrovaného držitele vozidla

Smlouva lze vypovědět až po ukončení dědického řízení – doložená kopie Rozhodnutí o dědickém řízení, vyplněný formulář výpovědi s podpisem dědice a uvedením čísla účtu pro vrácení případného nespotřebovaného pojistného, popř. volně sepsaná výpověď s podpisem dědice.

Vše zaslat na adresu:

První moravská brokerská společnost s.r.o.
Štefánikova 134/64
612 00 BRNO

nebo přes elektronický formulář.

Zánik smlouvy z důvodu nesouhlasu se změnou pojistného na další pojistné období

Vyplněný formulář výpovědi s podpisem klienta.

Formulář ke stažení: 

Vše zaslat na adresu:

První moravská brokerská společnost s.r.o.
Štefánikova 134/64
612 00 BRNO

nebo přes elektronický formulář.