PRVNÍ MORAVSKÁ BROKERSKÁ SPOLEČNOST s.r.o. je registrovaným pojišťovacím makléřem. Specializujeme se na poskytování služeb v oblasti pojišťovnictví formou komplexního servisu klientům. Tato činnost je hlavním předmětem podnikání společnosti. Nosným programem je pojištění vozidel a tedy havarijní pojištěnípovinné ručení, dále pak pojištění majetkupojištění průmyslu a podnikatelů, občanské pojištění, což tvoří standardní složky v rámci komplexnosti poskytovaných služeb. V rámci působení na pojistném trhu spolupracuje společnost s některými pojišťovacími ústavy při tvorbě nových pojistných produktů. V souladu se zákonem č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví má společnost uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti.

Znalost českého i zahraničního pojistného trhu, odbornost a specializace pracovníků společnosti umožňují vytvořit pro klienty optimální podmínky v oblasti pojištění.

Nezávislost společnosti na jakémkoli pojistiteli je význačným prvkem při objektivitě posuzování nabídek pojištění a umisťování klientely na pojistném trhu.

Jsem si jistý, že i Vám budeme spolehlivým partnerem v oblasti pojištění.

Jaroslav Fryč
majitel společnosti PRVNÍ MORAVSKÁ BROKERSKÁ SPOLEČNOST s.r.o.