Naše firma byla založena v roce 1993. Cílem bylo vybudovat síť agentur a poskytovat pojišťovací služby našim klientům. Společnost má jediného majitele, který v oboru pojišťovnictví pracuje již od roku 1993.

 

Předností naší společnosti je, že máme zkušenosti ve všech oborech pojištění.

Naše společnost je rozdělena na dvě divize:

  1. divize pojištění občanů – sjednáváme všechny druhy občanských pojištění (životní, úrazové, domácnosti, pojištění rodinných domů, chat, pojištění automobilů atd.)
  2. divize pojištění majetku a odpovědnosti za škody. – sjednáváme všechny druhy pojištění pro živnostníky, podnikatele a velké společnosti.

Díky tomu jsme schopni pokrýt poptávku našich klientů v celé škále pojišťovacích služeb a jsme tak schopni také zajistit nejen výhody pro klienta, ale i pro jeho zaměstnance.

Sídlo První moravské brokerské společnosti

PRVNÍ MORAVSKÁ BROKERSKÁ SPOLEČNOST s.r.o. je registrovaným pojišťovacím makléřem dle zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví. Podléhá kontrole Úřadu státního dozoru nad pojišťovnictvím a penzijním připojištěním Ministerstva financí ČR, které tuto společnost dle nového zákona zaregistrovalo dne 18. května 2000 jako pojišťovacího makléře pod číslem jednacím 322/39769/2000:

  • pojištění profesní odpovědnosti s limitem 50 mil. Kč
  • registrace ČNB jako pojišťovací makléř, pojišťovací agent

Velikost společnosti

  • Základní jmění: 1 mil. Kč
  • Počet klientů: 80 000

Osvědčení Osvědčení