Pojištění v oblasti podnikání

Divize pojištění majetku a odpovědnosti za škody sjednává všechny druhy pojištění pro živnostníky, podnikatele a velké společnosti:

Pojištění průmyslu

živelní pojištění majetku

 • budovy, stavby, bytové domy, haly a ostatní nemovitosti (včetně stavebních součástí a příslušenství)
 • věci movité (zařízení, stroje, elektronika, drobný investiční majetek)
 • věci cizí, v užívání a převzaté (leasing, pronájem, věci převzaté do opravy apod.)
 • zásoby (zboží na skladě, materiál, polotovary, rozpracovaná výroba)
 • nedokončené investice
 • peníze a cennosti (kolky, známky, telefonní karty, stravenky apod.)
 • písemnosti a nosiče dat
 • vystavené exponáty a prototypy
 • věci zvláštní umělecké hodnoty
 • náklady na vyklízení a zbourání, zachraňovací náklady
 • věci zaměstnanců

Pojistit lze věci vlastní, ale i věci cizí, na kterých má pojištěný pojistný zájem (leasing, pronájem, věci převzaté za účelem provedení objednané činnosti apod.).

pojištění odcizení, vandalismus

 • pojištění pro případ odcizení krádeží ze zabezpečených prostor
 • pojištění pro případ odcizení loupežným přepadením z uzavřeného prostoru
 • pojištění pro případ odcizení loupežným přepadením při přepravě peněz, cenností, nákladu
 • pojištění pro případ poškození vandalismem – zjištěným i nezjištěným pachatelem
 • pojištění pro případ poškození vandalismem – posprejováním

pojištění přerušení provozu

 • stálé náklady – pronájem, fixní část energií, mzdy a platy, úroky z úvěrů, leasingové splátky atd.
 • ušlý zisk související s přerušením provozu
 • náklady – hašení, bourání, odklízení v důsledku pojistné události
 • vícenáklady a zvýšené provozní náklady – např. pronájem náhradních prostor, práce přesčas, expresní či letecké dodávky náhradních dílů nebo provozních celků, náklady na experty ze zahraničí atd.

pojištění strojů

 • závady v projektu, konstrukci, výrobě, montáži a výstavbě
 • vada materiálu nebo výrobní vada
 • přetlak a podtlak působící na nádoby
 • nedostatek vody v kotlích
 • selhání bezpečnostních, měřicích nebo regulačních zařízení
 • nevyváženost nebo roztržení odstředivou silou
 • přepětí, indukce, zkrat
 • elektrické poruchy
 • pád pojištěné věci nebo náraz
 • vniknutí cizího předmětu
 • nedostatek dovednosti obsluhy nebo neodborné zacházení
 • chyba obsluhy, nedbalost, nešikovnost, nepozornost
 • živelní rizika

pojištění nákladu při přepravě

 • pojištění přepravy zásilek – CARGO pojištění
 • pojištění odpovědnosti za škody silničního dopravce
 • pojištění odpovědnosti za škody zasílatele
 • finanční způsobilost silničního dopravce
 • pojištění odpovědnosti
 • obecná provozní odpovědnost za škodu
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem
 • pojištění profesní odpovědnosti
 • pojištění odpovědnosti za škodu an věcech převzatých
 • odpovědnost za škodu stavebně montážní činností

Pojištění vozidel

 • pojištění odpovědnosti způsobenou provozem vozidla
 • havarijní pojištění vozidel
 • veškerá související připojištění

Finanční produkty

 • zprostředkování úvěrů a leasingů
 • zaměstnanecké programy pro zaměstnavatele

Další produkty

 • prodej zvýhodněných tarifů mobilních operátorů
 • prodej energetickcýh služeb jak pro firemní klienty, tak domácnosti

Speciální produkty

 • skupinové úrazové pojištění
 • pojištění klíčových osob ve společnostech – manažeři, vedení společností
 • pojištění pohledávek
 • pojištění specifických druhů odpovědnostních pojištění

Pojištění v oblasti podnikání můžete získat v našem klientském centru nebo se s Vámi spojí naše operátorka a vše vyřídíme telefonicky

Zjistíme Vaše požadavky na sjednávané pojištění a poradíme Vám se vším, co se takového pojištění týká. Následně pro Vás  zpracujeme nabídku pojištění.

Adresa klientského centra: První moravská brokerská společnost s.r.o., Štefánikova 134/64, 612 00 BRNO, (ukázat na mapě)

Otevírací doba je od 8.00 do 15.30 hodin, pondělí až pátek. Kancelář klientského centra najdete v 3. patře. Pro havarijní pojištění nebo povinné ručení si připravte technický průkaz o vozidle.

Telefon klientského centra: 541 425 465, 541 425 466.

Objednat nebo zanechat kontakt:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Váš telefon

Prosím o zavolání zpět na uvedený telefon

Vámi navrhované datum návštěvy

Předmět

O jaké pojištění máte zájem? (vyžadováno)

Povinné ručeníHavarijní pojištěníCestovní pojištěníPojištění osobPojištění majetku a nemovitostíPojištění podnikatelů a průmysluPojištění psůJiné

Vaše zpráva

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.
V souladu s ustanovením § 2789 občanského zákoníku od Vás prostřednictvím jednotlivých následujících úkonů zjistíme Vaše požadavky na sjednávané pojištění, na jejichž základě Vám následně bude navržena pojistná smlouva.