Hlášení porušení nebo hrozící porušení zákona o distribuci pojištění a zajištění

Prostřednictvím tohoto zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu můžete hlásit porušení nebo hrozící porušení zákona o distribuci pojištění a zajištění, jiných právních předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění  a přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti distribuce pojištění.

Hlášení lze podat anonymně, pokud ale očekáváte naši reakci, sdělte nám, prosím, Vaše kontaktní údaje.

Hlášení můžete provést také prostřednictvím písemného podání zaslaného na adresu První moravská brokerská společnost, s.r.o., (dále jen PMBS) se sídlem v Brně, Štefánikova 134/64, PSČ 612 00

V souladu se zákonem 170/2018 Sb. Vám jsme při dodržení shora uvedených podmínek schopni zajistit ochranu včetně ochrany osobních údajů, ledaže je zveřejnění vyžadováno jiným právním předpisem v souvislosti s dalším vyšetřováním nebo následným soudním řízením. Poučení o zpracování osobních údajů dle čl. 13 GDPR naleznete zde.

Veškerá hlášení budou vyhodnocena úsekem vnitřní kontroly První moravská brokerská společnost, s.r.o., v souladu s platným právním řádem a příslušnou interní normou.

 

Podání hlášení:

Text zprávy
Zde může klient psát text a odeslat

 

BUTON

Vaše podání bude doručeno na e-mail oprávněné osoby (úsek vnitřní kontroly).

 

V Brně, dne 1. 12. 2018

 

První moravská brokerská společnost, s.r.o., 

Štefánikova 134/64

612 00 Brno