Přehled pojistných produktů První moravské brokerské společnosti, s.r.o. – produktové infolisty – informace k vybraným pojistným produktům:

 

Pojištění vozidel:

Životní pojištění:

Cestovní pojištění:

Pojištění majetku:

Pojištění v oblasti podnikání:

Ostatní:

Základem pro poskytování služeb První moravské brokerské společnosti, jako pojišťovacího makléře je komplexní přístup k celé problematice pojištění.
Pro každého klienta PMBS je přidělen konkrétní pracovník, nebo je sestaven servisní tým, který je k dispozici ve všech otázkách jeho pojištění a řízení rizik.

Základním předpokladem profesionálního fungování PMBS s.r.o. je :

  1. pravidelná a stálá analýza pojistného trhu (mapování pojistných rizik a druhů pojištění)
  2. sledování ukazatelů finanční síly pojistitelů včetně zajistné problematiky pojišťoven ( to znamená, že pojistitel bude schopen dostát svým závazkům vůči pojištěným)
  3. vyhodnocování nabídek jednotlivých pojišťoven ( zajištění odborného poradenství a orientace při výběru nejvhodnějších pojistných produktů)
  4. ručíme za kvalitu námi zprostředkovaného pojištění a přebíráme odpovědnost za uplatnitelnost nároku na pojistné plnění ze smlouvy