Co je předmětem pojištění nemovitosti?

Budova, stavba nebo byt, včetně jejich součástí a příslušenství, dále stavební materiál a výrobky sloužící k opravám pojištěné budovy, stavby nebo bytu. U budov a bytů musí nejméně jedna polovina plochy sloužit trvale k obytným účelům. Pojistit lze i bytové domy ve vlastnictví občanů (nabytých do vlastnictví dle zákona 72/1994 Sb. a násl. nebo na základě restituce, privatizace). Pojištění se sjednává na novou cenu.

Chcete mít pojištěnou i stavbu nově zahajovanou?

Pojistit si můžete také stavby nově zahajované, rozestavěné nebo rekonstruované včetně stavebních součásti; stavebního materiálu a stavebních mechanismů; stavebního nářadí a dočasných objektů zařízení staveniště. Využijte slevu, kterou poskytujeme na nemovitosti ve výstavbě nebo rekonstrukci po dobu 2 let od data vydání stavebního povolení příslušným Stavebním úřadem.

Pro jaké případy máte pojištěnou nemovitost?

Pojistná ochrana se vztahuje na škody vzniklé požárem; výbuchem; přímým úderem blesku; pádem letadla, případně jeho části nebo nákladu; povodní a záplavou; vichřicí a krupobitím; sesouváním půdy; zřícením skal nebo zemin; sesouváním nebo zřícením sněhových lavin; pádem stromů nebo stožárů, tíhou sněhu a námrazy; zemětřesením; vodou vytékající z vodovodního zařízení.
Pojištění lze sjednat i na škody způsobené odcizením věcí krádeží vloupáním a loupeží a škody vzniklé úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením věcí (vandalismus).

Zašlete nám nezávazně nejnutnější údaje k pojištění a my vám připravíme tu nejvýhodnější cenovou nabídku pojištění nemovitosti nebo se objednejte do našeho klientského centra.

Předmět

RD je trvale obydlený?
anone

Konstrukce RD (zděné, dřevěné, apod.)

Střecha RD (sedlová, rovná, apod.)

Obytné podkroví
anone

Stáří RD

Rok poslední rekonstrukce RD

Plocha sklepních prostor

Plocha přízemí

Plocha 1. patra

Plocha 2. patra

Plocha podkroví

Adresa

Obec

Pojistná částka

Osobní údaje

Jméno a příjmení

Váš email (vyžadováno)

Telefon

Vaše zpráva

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.
V souladu s ustanovením § 2789 občanského zákoníku od Vás prostřednictvím jednotlivých následujících úkonů zjistíme Vaše požadavky na sjednávané pojištění, na jejichž základě Vám následně bude navržena pojistná smlouva.