Co je předmětem pojištění domácnosti?

Veškeré movité věci, které tvoří zařízení domácnosti a slouží k uspokojování potřeb jejích členů (oprávněných osob). V pojistné smlouvě lze sjednat i pojištění cizích věcí oprávněně užívaných. Předmětem pojištění jsou i rotační elektromotory s příkonem od 50 W do 3 kw zabudované do elektrospotřebičů pojištěné domácnosti.

Na kterých místech jsou věci pojištěny?

V trvale obydleném bytě a v prostorách tvořících jeho příslušenství umístěné uvnitř bytu. Pojištěny jsou i věci umístěné v příslušenství, prostorách, prostranstvích, nebytových prostorech a společných částech domu (chodby, schodiště, prádelna, sušárna, kočárkárna apod.) mimo půdorys bytu, patřících k domu, v němž se nachází pojištěný byt. Při stěhování se pojištění vztahuje i na byt, do něhož se stěhujete, a to po dobu 30 dnů od zahájení stěhování.
Na jakémkoli jiném místě na území České republiky, byly-li poškozeny nebo zničeny věci osobní potřeby uložené oprávněnou osobou na místě k tomu určeném nebo obvyklém (např. v ubytovacím, stravovacím, sportovním zařízení, dopravním prostředku apod.)

Pro jaké případy máte pojištěnou domácnost?

Pojistná ochrana se vztahuje na škody vzniklé požárem; výbuchem; přímým úderem blesku; pádem letadla, případně jeho části nebo nákladu; povodní a záplavou; vichřicí a krupobitím; sesouváním půdy; zřícením skal nebo zemin; sesouváním nebo zřícením sněhových lavin; pádem stromů nebo stožárů, tíhou sněhu a námrazy; zemětřesením; vodou vytékající z vodovodního zařízení. Pojistná ochrana dále zahrnuje škody způsobené odcizením věcí krádeží vloupáním a loupeží a škody vzniklé úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením věcí (vandalismus).

Znáte výhody pojištění?

Rozsah pojištění je sestaven tzv. „stavebnicovým systémem“ – můžete si, podle vlastního uvážení, sami zvolit typ a rozsah pojištění, který bude nejlépe vyhovovat Vašim pojistným potřebám.

Zašlete nám nezávazně nejnutnější údaje k pojištění a my vám připravíme tu nejvýhodnější cenovou nabídku pojištění domácnosti nebo se objednejte do našeho klientského centra.

Spočítat pojištění domácnosti:

Předmět

Domácnost se nachází (doplňte podlaží)

Domácnost je trvale obydlená
anone

Plocha (m2)

Vybavení domácnosti

Adresa, případně parcelní číslo

Obec, PSČ

Pojistná částka

Osobní údaje

Jméno a příjmení

Váš email (vyžadováno)

Telefon

Datum narození

PSČ

Obec

Vaše zpráva

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.
V souladu s ustanovením § 2789 občanského zákoníku od Vás prostřednictvím jednotlivých následujících úkonů zjistíme Vaše požadavky na sjednávané pojištění, na jejichž základě Vám následně bude navržena pojistná smlouva.