I těm nejzkušenějším motoristům se může stát, že způsobí dopravní nehodu. Zatímco poškozeným je vzniklá škoda proplacena z povinného ručení viníka nehody, samotný viník si škodu musí uhradit sám nebo z jiného pojištění. A to buď z havarijního, a nebo právě z nového připojištění KLIKA.

Co je pojištění KLIKA?

Pojištění KLIKA řeší vlastní škody na vozidle a to v případě, že způsobíte dopravní nehodu. Výhodou připojištění KLIKA je výrazně nižší cena proti klasickému havarijnímu pojištění. Ke sjednanému povinnému ručení si můžete KLIKU pořídit již od 31 korun měsíčně. Limit pojistného plnění si zde přitom volí každý sám. 2 limity pojistného plnění – 10 000 Kč nebo 20 000 Kč. Připojištění KLIKA je bez spoluúčasti, při územní platnosti ČR + 30 km.

POZOR – Akce na cenové zvýhodnění od 370,- Kč je časově omezená, pouze po dobu trvání jarní kampaně, a to do 30. 6. 2017.

Podmínky získání připojištění klika:

  • škoda vždy musí být plněna z POV
  • nelze plnit současně z havarijního pojištění
  • oprava ve smluvním servisu ČPP
  • bez spoluúčasti
  • zvýhodněná sazba je platná
  • pro PS, kdy je pojistníkem klient s RČ nebo IČO (ne cizinec)
  • pouze pro osobní, užitkový a nákladní automobil do 3,5 t
  • nelze pro krátkodobé, sezónní smlouvy a při náhradě PS

Pokud máte zájem o získání připojištění KLIKA, obraťte se na naše klientské centrum, tel.: 541 425 450 nebo email info@pmbs.cz.

První moravská brokerská společnost s.r.o., Štefánikova 134/64, 612 00 BRNO, (mapa)