V návaznosti na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů První moravská brokerská společnost, s.r.o. garantuje, že Vaše osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy poskytnuta jinému subjektu. Všechny osobní údaje jsou chráněny v souladu s právními předpisy a budou užívány pouze pro potřeby První moravské brokerské společnosti, s.r.o.